WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ONGEVAL?

  1. Het ingevuld ongevalsaangifteformulier (deels door slachtoffer, deels door arts) binnen de 10 dagen opladen op Martial Connect (‘My sports accidents’).
  2. Je ontvangt via Martial Connect een ontvangstbevestiging. De aangifte wordt automatisch doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij (bij geldige verzekering). Binnen de 10 werkdagen ontvang je vanwege de verzekeringsmaatschappij een ontvangstmelding met alle nodige informatie en jouw dossiernummer.
  3. Alle kosten (dokter, ziekenhuis, apotheek, tandarts, …) betaal je eerst zelf. Breng eventuele doktersbriefjes eerst binnen bij je ziekenfonds en vraag een kwijting (verschilstaat).
  4. Na tussenkomst van de mutualiteit kunnen de overige kosten rechtstreeks doorgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij (originele documenten!). Bezorg ook de gedetailleerde medische verslagen van alle onderzoeken/ingrepen aan de verzekeringsmaatschappij.
  5. Ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces dienen onmiddellijk aan de verzekeringsmaatschappij gemeld te worden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.