WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ONGEVAL?

  1. Het volledig ingevuld en ondertekend ongevalsaangifteformulier (4 pagina’s, deels door slachtoffer, deels door arts) binnen de 10 dagen als 1 ingescand pdf-document opladen op Martial Connect (‘My sports accidents’). Je kan een app zoals b.v. SwiftScan gebruiken om de 4 pagina’s tot 1 pdf-document in te scannen.
  2. Je vindt jouw aangifte terug op Martial Connect onder ‘My sports accidents‘. De aangifte wordt door de federatie doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij (bij geldige verzekering op moment van het ongeval). Binnen de 4 weken ontvang je vanwege de verzekeringsmaatschappij (Arena) een ontvangstmelding met alle nodige informatie en jouw dossiernummer.
  3. Alle kosten (dokter, ziekenhuis, apotheek, tandarts, …) betaal je eerst zelf. Breng eventuele doktersbriefjes eerst binnen bij je ziekenfonds en vraag een kwijting (verschilstaat).
  4. Na tussenkomst van de mutualiteit kunnen de overige kosten rechtstreeks doorgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij (originele documenten!). Bezorg ook de gedetailleerde medische verslagen van alle onderzoeken/ingrepen aan de verzekeringsmaatschappij.
  5. Ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces dienen onmiddellijk aan de verzekeringsmaatschappij gemeld te worden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.