Het decreet inzake gezond en ethisch sporten van 20 december 2013, het zo genoemde GES-decreet, heeft tot doel een beroep te doen op eenieders verantwoordelijkheid op het gebied van gezond en ethisch sporten en op die manier bij te dragen aan een kwalitatieve sportbeoefening. De sport en de sporter staan daarbij centraal. Elke sporter, coach, begeleider en sportvereniging moet zich houden aan de inhoud van dit decreet.

Het spreekt voor zich dat Grappling Vlaanderen meewerkt aan het beleid van de Vlaamse Minister van Sport en Sport Vlaanderen rond gezond en ethisch sporten, en aan de initiatieven en maatregelen ter uitvoering van dat beleid.

Ter ondersteuning van de clubs stellen we tevens een aantal gedragscodes ter beschikking: