Je vindt onze aangesloten clubs op Martial Connect aan de hand van het  icoontje onder de clubnaam. Dit kwaliteitslabel verzekert dat:

  • de BJJ lessen binnen de club geleid of gesuperviseerd worden door een gekwalificeerd BJJ instructeur (erkend door onze Black Belt Commissie)
  • de club een gezond en ethisch sportbeleid op maat van onze vechtsport nastreeft
  • alle clubleden verzekerd zijn voor Lichamelijke Ongevallen (met inbegrip van hartfalen) & Burgerlijke Aansprakelijkheid conform de vereisten van Sport Vlaanderen
  • de weg van en naar de verzekerde sportactiviteiten inbegrepen is in de dekking Lichamelijke Ongevallen
  • alle activiteiten (sportbeoefening, clubuitstappen, eetfestijnen, …) georganiseerd in federaal of clubverband binnen de waarborgen van de verzekering vallen
  • de waarborgen eveneens gelden voor niet-leden tijdens deelname aan sportpromotionele acties die de federatie of club organiseren.

Je kan als club aansluiten door je club toe te voegen op Martial Connect en vervolgens contact op te nemen via e-mail naar info@grappling.vlaanderen. Eens jouw club geactiveerd is, verloopt alle administratie volledig geautomatiseerd en digitaal.

 

Medisch onderzoek

  • Een jaarlijks preventief sportmedisch onderzoek wordt in het kader van van het gezond sporten, ten zeerste aangeraden.
  • De medische keuring kan in Martial Connect opgeladen worden (onder ‘My family members’) waardoor de clubverantwoordelijke hier tevens zicht op heeft.