In het kader van diensten, verleend door Grappling Vlaanderen, treden de federatie en Martial Connect op als verwerkingsverantwoordelijken. Voor alle verwerkingen die namens Grappling Vlaanderen gebeuren, doet de federatie beroep op een verwerker. De verwerking die door deze verwerkers gebeurt, is geregeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement dd. 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in Art. 2.8 van het Reglement Inwendige Orde.