Per olympiade dient een erkende federatie een beleidsplan aan het agentschap Sport Vlaanderen voor te leggen. Het beleidsplan wordt op basis van effectmeting jaarlijks geƫvalueerd en zo nodig bijgestuurd. De resultaten van de evaluatie worden opgenomen in het werkingsverslag. In het beleidsplan worden de volgende aspecten van de werking van de sportfederatie vermeld:

  • de effectieve werking van de sportfederatie;
  • het kwaliteitsbeleid met betrekking tot de begeleiding van haar aangesloten leden en haar sportclubs op basis van de vooropgestelde doelstellingen.
Grappling Vlaanderen is sinds 01/01/2021 de door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie voor Brazilian Jiu-Jitsu (Gi & No Gi).
We zullen ons ten volle inzetten om ons beleidsplan 2021-2024 te realiseren met o.a.:
– kwaliteitsbewaking van deze unieke vechtsport met respect voor de herkomst;
– erkende trainersopleidingen BJJ;
– administratieve ondersteuning van de aangesloten clubs i.s.m. Martial Connect;
– de beste sportverzekering aan de beste prijs;
– laagdrempelige interclubcompetities en prestigieuze tornooien (o.a. Flanders BJJ Cup en Belgisch Kampioenschap).